Projekt Håbefulde Historier

Organisationen Børn, Unge og Sorg skrev til os på vores hjemmeside, med et ønske om at indgå i et samarbejde omkring Projekt Håbefulde Historier.

Teenageårene er en særlig sårbar periode, og undersøgelser viser, at unge på ungdomsuddannelser er helt alene med sorgen. De får ingen støtte fra hverken skole, lærere eller venner. Dette øger risikoen for uddannelsesfrafald, psykisk sårbarhed og sociale problemer.

Med projekt Håbefulde Historier ønsker de, at oplyse, synliggøre og aftabuisere sygdom og død blandt gymnasieelever. De ønsker at fremme unges åbenhed, hjælpsomhed og fællesskab, når døden og sorgen rammer.

Børn, Unge og Sorg vil gennem Projekt Håbefulde Historier gå i dialog med de unge om, hvordan det er at være ung i gymnasiet, samtidig med at man har sygdom eller død tæt inde på livet. Dialogen skal også sørge for, at lærere, studievejledere og klassekammerater bliver klædt på til at kunne støtte elever, hvis familiemedlem er alvorligt syge eller døde.

I første fase af Projekt Håbefulde Historier ville Børn, Unge og Sorg besøge: Øregaard, Ordrup, Greve, Nærum, Ørestad, Gl. Hellerup, Birkerød, Mullernes Legatskol (Odense) og Viby (Aarhus) gymnasier.

Fra første øjeblik vi læste dette ønske vidste vi, at vi ville opfylde dette ønske. Så det var med stor glæde at vi indgik samarbejde omkring dette fantastiske Projekt Håbefulde Historier.