WiSH: 100.000 kr. til forældreforeningen Skole og Forældre

Indsendt d. 10. marts 2020 kl. 10:44

100.000 kr. til forældreforeningen Skole og Forældre

Skole og Forældre er landsforening for forældre til børn i folkeskolen. Skole og Forældre støtter de forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelserne, så de ledelsesmæssigt kan bidrage til skabelsen af folkeskoler med høj kvalitet, både fagligt og trivselsmæssigt. Støtte til Skole og Forældre er en støtte til arbejdet med at løfte kompetenceniveauet hos disse over 6000 forældre, der arbejder frivilligt og uegennyttigt. Det kan være støtte til kurser for de mest udsatte skoler, uddeling af gratis håndbøger eller støtte til regionale seminarer.


Indsendt af Morten Kruse

Kontakt Morten Kruse via e-mail.