WiSH: 89000kr til at besøge vores venskabsklasse i Upernavik

Indsendt d. 19. september 2019 kl. 15:13

89000kr til at besøge vores venskabsklasse i Upernavik

Vores børns skolelærer, Birgit Skyggelund, har gjort en kæmpe indsats for at give en gruppe danske og grønlandske børn en unik oplevelse, men vi har brug for jeres hjælp til at realisere projektet. Derfor ansøges der om et sponsorat i anledning af et udvekslingsprojekt i 2020 mellem – til den tid – 5.a fra Tingløkkeskolen i Odense og 6.a på Prinsesse Margrethe skolen i Upernavik. Skolerne har i fællesskab modtaget en bevilling fra Nordplus Junior, men for at projektet kan lykkes og læringsudbytt et blive optimalt, er der behov for yderligere fi nansiel støtt e. Denne støtt e skal søges enkeltvis og denne ansøgning vedrører derfor alene udgift er i forhold til de danske børns besøg i Grønland. Formålet med projektet er, at eleverne under forløbet bl.a. øger deres kulturelle forståelse for forskellighed, etnicitet og levevilkår. De skal lære om natur, klima og infrastruktur. Det skal være med til at styrke åbenhed, nysgerrighed, respekt og tolerance. Forinden besøgene udveksler de to klasser hilsner og motiverer derigennem bl.a. de grønlandske børn til at lære dansk. Før og under besøget dokumenteres elevernes læring og erfaringer og eft er besøget udarbejdes materiale, som skal danne grundlag for, at de to klasser kan videreformidle til andre børn i deres respektive lande. De danske børn skal eft er deres ophold i Upernavik besøge hhv. Ilulissat og Kangerlussuaq, hvor de ligeledes fortsætt er deres læring især med fokus på natur, klima og infrastruktur. Der arbejdes aktuelt på at skabe kontakt til en skole i Ilulissat med henblik på en fælles vandretur og sportslig udfoldelse. Se evt. rejsebeskrivelse i bilag 1. Der søges om 189.485,00 kr. til dækning af indenrigsfl yvning, naturoplevelser (fl yvetur, bådtur, vandretur og mouskusoksesafari), kost og logi (se detaljeret budget i bilag 2) Visionen med projektet er, at såvel de danske som de grønlandske børn får et kulturelt udsyn, som giver mod på og lyst til at lære og uddanne sig. Samtidig at børnene oplever, hvordan man kan skabe venskaber og netværk på tværs af kulturer for derigennem at så et frø i forhold til at lære at begå sig i en international kontekst. Vi håber meget, at I vil hjælpe os med at kunne gennemføre dett e projekt. Det vil være en unik mulighed for vores børn, som vi vil være meget taknemmelige for at kunne give dem. På vegne af ’Fondsudvalget’ i den nuværende 3.A, Tingløkkeskolen Kira Fuglsang (mor til Gustav F) Laila Vinding Hansen (mor til Emma) Rasmus Bossen (far til Gustav B) Anne Mølgaard Nielsen (mor til Magnus N) Kontaktperson: Anne Mølgaard Nielsen Mail: annemn2903@gmail.com Mobil: 23 93 19 20


Indsendt af Birgit Skyggelund

Kontakt Birgit Skyggelund via e-mail.