WiSH: Ansøgning om tilskud til etablering af aktivitetstilbud for udviklingshæmmede m/autisme samt psykiatriske diagnoser.

Indsendt d. 5. juni 2020 kl. 17:06

Ansøgning om tilskud til etablering af aktivitetstilbud for udviklingshæmmede m/autisme samt psykiatriske diagnoser.

Bofællesskabet Reinsholmgård er et privat bofællesskab for 3 beboere, beliggende på en gård i Halsnæs Kommune i Nordsjælland. Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til 3 beboere i §108 (almindeligt længerevarende botilbud for voksne) og 6 borgere i §104 (Aktivitets- og samværstilbud), hvoraf de 3 pladser er forbeholdt beboerne fra bofællesskabet. Vores indtægter kommer fra borgernes hjemkommuner. Vores borgere er sårbare og har derfor behov for ro, overskuelighed og megen struktur i dagligdagen. De profiterer af et mindre tilbud og derved kan vi skabe forbedrede udviklingsmuligheder for den enkelte. Borgerne har 1:1 støtte alle døgnets vågne timer. Aktivitetstilbuddet har åbent alle hverdage fra kl. 9.00 til kl. 15.00 og indeholder pt. landbrug, snedker-værksted og keramik/krea værksted. Dette tilbud benyttes lige nu ”kun” af vores tre faste beboere grundet manglende køkken faciliteter og toilet/bade faciliteter. Vores brugere benytter derfor pt. køkken og toilet/bad i bofællesskabet. Vores vision er at skabe et aktivitetstilbud, hvor beboerne fra bofællesskabet sammen med borgere udefra kan få udbytte af en hverdag med aktivt indhold i rummelige og landlige omgivelser. Vi ønsker med dette sted at kunne inspirere til det optimale bofællesskab/aktivitetstilbud for mennesker med autisme. Det vil sige et sted med tryghed, nærvær, indhold, oplevelser og åbenhed til verdenen udenfor. Respekten for den enkelte borgers behov og forskellighed er en selvfølge. Her skal ligeledes være rart at arbejde for det pædagogiske personale, som har både hjerte og faglighed, erfaring og teori. Uden for aktivitetstilbuddets åbningstid forestiller vi os, at stille lokalerne til rådighed for andre udviklingshæmmede fra lokalområdet. Her tænkes diverse fritidstilbud, musikcaféaftener, madlavning og fællesspisning m.m. Vi er i gang med at ombygge én af gårdens fire længer, som ønskes omdannet til lokaler til brug for vores aktivitetstilbud. Vi er godkendt til i alt 6 pladser, men tænker på længere sigt at komme op på i alt 12 borgere i dette tilbud. Det totale beløb for byggeprojektet er kr. 2.000.000 inkl. moms (bemærk: private bo- og aktivitetssteder kan ikke fratrække moms). Ombygningen er opdelt i tre faser, hvoraf vi er ved at afslutte første fase. I fase er et industri-køkken der skal bruges til forarbejdning af råvarer fra vores dyr, køkkenhave og frugttræer/bærbuske. Produkterne herfra skal dels benyttes til bofællesskabet og dels bruges med henblik på gårdsalg og samarbejde med spisekammer Halsnæs. II fase er handicaptoilet og multisal. Denne sal skal benyttes til musikrum (fælles og individuelt spil og sang), terapirum samt frokoststue for aktivitetstilbuddet og samtidig være rammen om sociale begivenheder så som musik/café/bio aftener for vores eget tilbud sammen med omkringliggende tilbud, familiearrangementer for beboerne og årstidsfester. III fase indeholder omklædnings- og badefaciliteter, personaletoilet, kontor og møderum. Indtil nu har vi ombygget for kr. 630.000 i fase I. LAG-Halsnæs har bevilget os kr. 200.000, hvilket giver os mulighed for at afslutte denne fase. Bofællesskabet Reinsholmgård har kun været aktivt siden april 2018. Vi har derfor specielt i 2019 brugt vores overskud og mere til, på at etablere os, ombygning af fase I, få gang i vores udenoms arealer, få borgerne integreret og få personalegruppen stabiliseret. Vi har en stabil indtægt og forventer derfor, at vores regnskab vil balancere sig ind i 2020. Samtidig vil vi meget gerne i gang med fase II, da handicaptoilettet er en nødvendighed for at kunne åbne op for udefrakommende borgere. Grundet tilførsel af varme og vand hører handicaptoilettet og delvis etablering af multisalen sammen. Tilbuddet for denne fase ligger på kr. 547.308,00, som vi hermed søger fondsmidler til – helt eller delvist. Hermed tillader vi os at søge WiSH Fonden om økonomisk støtte til fase II. Vi håber fondsbestyrelsen vil se positivt på vores ansøgning og dermed være økonomisk behjælpelig til gennemførelsen af vores projekt. Landzone- og byggetilladelse er bevilget medio 2019 af Halsnæs Kommune. I tilfælde af, at vi modtager penge fra Deres fond eller andre fonde vil vi naturligvis løbende orientere om forløbet og efterfølgende sende regnskab over hvorledes det eventuelle donerede beløb er blevet anvendt. Der foreligger en Hensigtserklæring / Ejeraftale om, at et evt. overskud forbliver i selskabet og at Bofællesskabet ikke skal oparbejde formue, men reservere beløb til brug for konkrete anskaffelser eller aktiviteter. Årsregnskab 2019 kan findes på virk.dk under CVR 38288563. I er naturligvis meget velkomne til at rette henvendelse for yderligere informationer. Følgende kan rekvireres:  Budget/tilbud for etablering/ombygning udfærdiget af Erik Winther A/S  Diverse tegninger Andre fonde søgt i 2020: JaschaFonden – beviljet kr. 50.000,00 til ovenstående projekt. Med venlig hilsen og på forhånd tak Lone Ramsøe Bofællesskabet Reinsholmgård Melbyvej 63, 3370 Melby 4045 0918 lone@bopaagaarden.dk www.reinsholmgaard.dk CVR: 38288563


Indsendt af Lone Ramsøe

Kontakt Lone Ramsøe via e-mail.

FØDEVARER MED

ÆRLIG OMTANKE

Det er ikke bare et slogan for os

– det er i vores DNA.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du følge SEiMEi.

En lokal virksomhed, der bestræber sig på at være en anerkendt spiller med en positiv rolle i samfundet.

TAK FOR DIN TILMELDING

Tjek venligst din indbakke. Du kan nu lukke dette vindue.