WiSH: At gøre Stressforeningens Walk and Talk grupper landsdækkende

Indsendt d. 10. december 2019 kl. 13:29

Stressforeningen søger 25.000 kr til at tilbyde flere gående netværksgrupper i naturen for stressramte, at uddanne flere frivillige, til PR, rejseudgifter og administrative udgifter. Stress er et stort og voksende problem i hverdagen for mange danskere og deres pårørende. Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress vil være én af de væsentligste kilder til sygdom frem mod 2020. I Danmark lige nu er 35.000 danskere hver dag sygemeldt med stress mens mere end 430.000 danskere dagligt oplever symptomer på alvorlig stress. Med alvorlig stress følger langtidssygemeldinger, følgesygdomme, hospitalsindlæggelser og op imod 1400 dødsfald om året. Gåture i naturen har en bevist gavnlig effekt på stressreduktion og forebyggelse. Blot tyve minutters dagligt ophold i naturen kan sænke stresshormonet kortisol betydeligt og mange stressramte føler en umiddelbar forbedring i form af mindre indre uro, større grad af energi og bedre kontakt til sig selv. Dertil oplever mange stressramte ensomhed, tristhed, angst og manglende forståelse for deres sygdom. Derfor tilbyder Stressforeningen gående netværksgrupper i naturen, Walk and Talk, hvor to frivillige erfaringseksperter, danner rammen om en arrangeret gåtur i naturen for stressramte. Her kan de mødes i et fordomsfrit forum og opleve netop dén forståelse og fællesskabsfølelse, andre foreningstilbud ikke kan give. Stressforeningen vil gerne tilbyde flere arrangerede gåture for stressramte: ”Walk and Talk” Stressforeningen tilbyder pt ”Walk and Talk” tirsdag, onsdag og torsdag i henholdsvis Fælledparken, Østerbro, ved Amager Strand og i Søndermarken/Frederiksberg Have. Turene henvender sig særligt til tre målgrupper: 1. Stressramte, der er syge af stress 2. Stressramte på vej tilbage til arbejdsmarkedet, der ofte plages af tilbagevendende stress-symptomer, lavt selvværd og ensomhed under jobsøgningen 3. Tidligere stressramte, der er tilbage i job, og som i den forbindelse mærker tilbagevendende stresssymptomer engang i m Til Walk and Talk er deltagerne mellem 20-60 år. Nogle af de gående har gået med i grupperne mere end et år andre går med 4-8 uger. Til Walk and Talk danner naturen rammen, men anvendes i øvrigt ikke aktivt. Dette skyldes, at målgruppen primært har brug for forståelsen og fællesskabet. Når Stressforeningen arrangerer Walk and Talk i naturen, ”sniger” Stressforeningen dertil naturens gavnlige effekt ind i fællesskabet. Stressforeningen vil gerne hjælpe flere stressramte med vores tilbud og tilbyde flere Walk and Talk ture flere steder i landet. Allerede i januar planlægger Stressforeningen at starte endnu en gruppe op i Odense, ligesom det er hensigten at lignende grupper starter op i Roskilde, Aalborg og Aarhus i 2020. Stressforeningens intention er, at tilbuddet på sigt skal være landsdækkende. Stressforeningen søger derfor midler til at uddanne flere frivillige, til administration og rejseomkostninger samt til PR for Walk and Talk tilbuddene. Om Stressforeningen: Stressforeningen er en uafhængig, non-profit interesseorganisation, der støtter, rådgiver, formidler viden og danner netværk baseret på hjælp til selvhjælp. Stressforeningen er de stressramtes talerør og hjælper mennesker ramt af stress og deres pårørende. Frivilliggruppen i København er særdeles aktiv. Stressforeningen, Milanovej 28, 2300 København S www.stressforeningen.dk


Indsendt af Susanne Wienmann Christiansen

Kontakt Susanne Wienmann Christiansen via e-mail.