WiSH: Kontingentstøtte til udsatte børn og unge

Indsendt d. 8. december 2020 kl. 14:26

Kontingentstøtte til udsatte børn og unge

BROEN Greve blev stiftet i september 2019 og er en lokalafdeling under den landsdækkende BROEN Danmark. BROEN Greves formål er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid. Gennem samarbejde med relevante kommunale medarbejdere, Greve Nord Projektet (boligsocial helhedsplan), FrivilligCenter Greve, idræts- og fritidsforeninger og frivillige finder foreningen frem til de børn og unge, der er mest udsatte og tilbyder dem en aktiv fritid gennem kontingentstøtte og støtte til udstyr. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige puljer og sponsorater fra lokale virksomheder. Målgruppen er børn og unge op til 18 år fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier bosat i Greve Kommune. Siden den første udbetaling for præcis et år siden har BROEN Greve støttet i alt 109 børn med kontingentstøtte. Den største aktivitet er fodbold, men også svømning, gymnastik, karate, tennis, badminton, kickboksning, ballet, parkour, musik, spejder og pigegarde er børnene glade for. Erfaringer fra andre lokalafdelinger af BROEN viser, at der bliver søgt til de samme børn i flere år, da mange ikke stopper med at være økonomisk trængte på blot et år. Derudover er BROEN Greve blevet mere kendt i lokalområdet og blandt kommunens sagsbehandlere. Derfor forventer vi, at der også vil komme mange ansøgninger til børn, der ikke tidligere har fået støtte. På den baggrund forventer vi 200 ansøgninger i 2021 og endnu flere i 2022. Der er stor forskel på kontingentpriser i forskellige foreninger og aktivitetstyper, men det gennemsnitlige beløb er 1.500 kr. Det vil sige, at vi forventer at uddele 300.000 kr. i kontingentstøtte i 2021. Det er et rigtig stort beløb, og derfor arbejder Broen Greves bestyrelse hårdt på at søge penge og sponsorater mange forskellige steder. Herudover har vi netop valgt at nedsætte maks. beløbet, man kan søge, til 2.500 kr. inkl. udstyr, så vi er sikre på at støtte så mange som muligt. BROEN Greve vil med et eventuelt tilskud fra WISH Fonden bidrage til, at flere børn og unge fra ressourcesvage familier kan deltage på lige fod med deres jævnaldrende i foreningslivet. Det er veldokumenteret, at et aktivt fritidsliv skaber øget trivsel blandt børn og unge, og at deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Vi håber meget, at WISH Fonden finder det relevant at støtte vores forening, så vi kan hjælpe endnu flere udsatte børn og unge til en aktiv fritid.


Indsendt af Nicoline Alletorp

Kontakt Nicoline Alletorp via e-mail.

FØDEVARER MED

ÆRLIG OMTANKE

Det er ikke bare et slogan for os

– det er i vores DNA.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du følge SEiMEi.

En lokal virksomhed, der bestræber sig på at være en anerkendt spiller med en positiv rolle i samfundet.

TAK FOR DIN TILMELDING

Tjek venligst din indbakke. Du kan nu lukke dette vindue.