WiSH: Nye Gymnastikredskaber

Indsendt d. 25. november 2018 kl. 19:12

Nye Gymnastikredskaber

Til Wish, SEiMEi WiSHES fonden. Nakskov 25.11.2018 Jeg tillader mig her ved at ansøge om en donation i deres fond på vegne af Nakskov gymnastikforening. NGF (Nakskov gymnastikforening) er en klub som blev stiftet i år 1910. Formålet var at skabe et løft i sundhedstilstanden for Nakskovs borgere. Dette mantra forsøger klubben stadig at leve op til. Dertil er også implementeret sociale færdigheder og motorik, som også er en vigtig del af samfundets regler udenfor gymnastikhallen. En sund sjæl i en sund krop, det gavner indlæringen. Vi håber, at vi ved vores indsats i trænings og konkurrencesammenhæng, giver et bidrag til en innovativ og læringsparat ungdom som på sigt vil gavne samfundet. I en tid hvor hjerte/karsygdomme, samt diabetes i forbindelse med overvægt, er et tiltagende problem håber vi også at kunne bidrage positivt, ved sund kostvejledning og regelmæssig motion, og derved kunne bidrage med at nedbringe den negative spiral. Vi tilbyder gymnastik i mange tempi. Mor/barn gymnastik, motionsgymnastik på senior plan, spring/rytme gymnastik, konkurrence gymnastik. Vi har desuden også undervist gymnastik for børn som sorterer under projekt helhedsplanen/broen. Børn med ressourcesvage forældre, samt flygtningebørn sorterer under denne gruppe. Den brede del af gymnastikken er repræsenteret i disse kategorier. Vi har også en drenge og pige elite-afdelingen som har gjort god reklame for gymnastikken, og det sunde aktive foreningsliv for unge samt gamle. Vi tilbyder desuden motorisk træning på børnehaver og skoler i Nakskov. Nakskov gymnasium, hvor idræt er et fag som er eksamenskrævende, har råderet over gymnastik hallen, 8 timer tre gange om ugen. Alt den aktivitet, som foregår i hallen, slider naturligvis på vores redskaber. Da vi lejer os ind i Nakskov idrætscenter (NIC), men da vi selv bekoster redskaberne, påvirker dette naturligvis vores økonomi. Gymnastikredskaber er forholdsvis dyre i indkøb, da der stilles særlige krav til kvalitet, samt højt sikkerhedsniveau af hensyn til gymnasterne. Vores økonomi er baseret på medlems indtægter samt anden almindelig tilskudsordning er fra kommunen og gymnastik forbundet. Derudover har vi en forældregruppe, som ved forskellige initiativer genererer indtægt til klubkassen. Bestyrelsen har ligeledes et udvalg som forsøger at skaffe økonomiske midler til drift af klubben, herunder reklameindtægter. Dette er med til langt hen ad vejen, at dække den daglige drift i foreningen. Desværre er vi i en situation nu hvor vores hovedsponsor har, måtte trække sit sponsorat grundet manglende indtægter/arbejdsopgaver. Samtidig står vi foran en udskiftning af mange, af vores over 30-50 år gamle gymnastik redskaber. Dette er et problem, som ikke kan gøres uden hjælp eller donation udefra. Redskaberne som Bom og Barre og reck kan ikke undværes, og er p.t. i en tilstand, hvor det ikke længere kan anbefales til konkurrence brug. Udskiftning af disse har en omkostning på mellem 50 – 100.000 kr Vores måtter og skum redskaber er i så dårlig tilstand, at meget skumgummi i dem er synligt,( dvs. betræk omkring skumgummiet er gået fra og er i stykker). Vi mangler springmåtter, alm. måtter og måtter til børnehold, som ligeledes er i en dårlig forfatning. Dette er redskaber, som bruges til såvel bredde, samt elite gymnastik. Disse har en omkostning på omkring 75.000 kr. Nakskov gymnasterne, Freja Lysell Petersen, samt Markus Torp Hansen er udtaget til det danske junior landshold, og er kommet rigtig langt med gymnastikken. De er begge kæmpe forbilleder for alle vores gymnaster der færdes i hallen dagligt. Samtidig er de med deres dygtige indsats med til at sætte Nakskov på landkortet. For at dette kan fortsætte, er det af afgørende betydning med en opgradering af vores nedslidte redskaber. Beløbet til nye indkøb/renovering i denne størrelse er gymnastikforening på ingen måde er istand til, selv at finansierer. Det er på baggrund af ovenstående, at jeg på Nakskov gymnastikforenings vegne, anmoder om en donation i deres fond. Til dækning af udskiftning, og renovering af vore gymnastikredskaber i Nakskov gymnastikforening. Jeg håber at de har fået en positiv opfattelse af vores forening. Og at det arbejde der bliver lagt i det til glæde for de mennesker som benytter sig af vores tilbud, kan blive tilgodeset. Et forhåbentligt positivt svar bedes sendt til formand for Nakskov gymnastikforening. Susanne Larsen Heesvej 37 4900 Nakskov E.mail: susl@youmail.dk Mvh. Best.medl. og forældre Finn og Anna Lysell Petersen. PS. Udspecificeret regnskab på div. måtter og redskaber kan rekvireres.


Indsendt af Anna Lysell Petersen

Kontakt Anna Lysell Petersen via e-mail.