WiSH: Økonomisk støtte til fastholdelse af frivillige

Indsendt d. 15. januar 2021 kl. 10:33

Økonomisk støtte til fastholdelse af frivillige

Ammenet er en non-profit organisation, der udelukkende drives af frivillige kræfter. Foreningens formål er 1) at yde støtte og vejledning til familier, der ønsker hjælp vedrørende amning og 2) at udbrede viden i befolkningen om amning som den biologiske og kulturelle norm. Ammenet startede i 2007 som et online forum for uformel mor-til-mor støtte til mødre, der ammede deres børn længere end 1-2 år. Hurtigt opstod der et behov for organiseret vejledning, og i 2014 kunne de første frivillige gennemføre Ammenets første organiserede vejlederuddannelse. I 2017 blev Ammenet stiftet som en formel forening og anerkendt af IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners) som en Breastfeeding Support Counsellor Organization. Uddannelsen til Ammenet-vejleder er jævnligt blevet opdateret og administreres nu af frivillige IBCLC’er (International Board Certified Lactation Consultant) i foreningen. Uddannelsen omfatter i dag 160 timers evidensbaseret struktureret træning, og indeholder både viden om kommunikation, anatomi, fysiologi, det normale ammeforløb, udfordringer hos mor og barn, barnets normale udvikling samt evidens. Derudover indeholder uddannelsen et praktikforløb, hvor den frivillige får praktisk erfaring med at vejlede. Da Ammenet er baseret på peer-support, er alle frivillige Ammenet-vejledere mødre, der har ammet et eller flere børn i minimum 9-12 måneder. Vejledningen foregår primært online (tidligere via facebook/email, men netop overgået til brevkasse på website). Derudover kan de frivillige vejledere vælge at afholde fysiske café-møder, hvor de kan vejlede ammende ansigt-til-ansigt. Udover vejledning, yder Ammenet støtte til ammende og deres familier via tre Facebookgrupper, som er baseret på mor-til-mor støtte: “Ammenetværk for børn 0-2 år”, “Ammenetværk for børn 2+ år” og “Ammenetværk for udmalkning”. Disse grupper drives af Ammenets frivillige ordstyrere, der alle har gennemgået en kort uddannelse, der indeholder viden om organisationen og kommunikation. Foruden frivillige Ammenet-vejledere og ordstyrere, består Ammenets frivillige også af en række organisatorer, der hjælper med en lang række administrative opgaver i foreningen. Formidling af viden om amning som den biologiske og kulturelle norm sker igennem Ammenets hjemmeside, der rummer en wiki med evidensbaseret viden om pt. 75 forskellige emner, der alle er relateret til amning, samt en blog, hvor aktuelle emner vedrørende amning tages op og diskuteres. Desuden anvendes de sociale medie platforme Facebook og Instagram ligeledes til at formidle viden. Wikien bliver besøgt af op mod 30.000 individer hver måned, mens Ammenet i øjeblikket har 13.045 følgere på Facebook og 2.060 følgere på Instagram. Vejledningsgruppen på Facebook talte over 17.500 medlemmer, før den lukkede (ved overgangen til brevkassevejledning i januar ’21), mens Ammenetværkene for udmalkning, for børn 2+ år og for børn 0-2 år tæller henholdsvis 858, 2.900 og 16.800 medlemmer. Foreningens frivillige vejledere har i 2019 gennemført hele 529 online vejledninger, og hver måned modtager Netværksgrupperne – og de frivillige ordstyrere i gennemsnit 679 opslag, hvor mødre søger støtte og opbakning til deres amning. Alle Ammenets frivillige er medlemmer af organisationen med stemmeret til generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsesposter. Den frivillige arbejdskraft er en uvurderlig og uundværlig del af Ammenets foreningsliv. Da de frivillige er spredt rundt omkring i hele Danmark, forsøger Ammenet jævnligt at holde fysiske møder, hvor vi kan styrke fællesskabet. Som et absolut minimum, afholder Ammenet derfor hvert år et landsmøde i september for alle frivillige i Ammenet. Landsmødet forløber over to dage, hvor den årlige generalforsamling afholdes, ligesom der sættes fokus på faglig udvikling samt at styrke sammenhængskraften, mangfoldigheden og kvaliteten af det frivillige arbejde, der foregår i Ammenet. Dette gøres i praksis ved, at landsmødet hvert år byder på faglige oplæg med interne eller eksterne undervisere workshops og sociale arrangementer med fællesspisning. Alle disse elementer er vigtige i arbejdet for at opretholde motivationen blandt foreningens frivillige, som ellers kun “mødes” i vores interne virtuelle grupperum. Ammenets landsmøde afholdes i 2021 den 4.-5. September og temaet for dette landsmøde er ‘nyeste viden indenfor amning’. Landsmødet lægger vægt på at øge de faglige kompetencer samt at motivere de frivillige, både ved faglige oplæg og workshops, og i 2021 er der planlagt følgende: 1: Marianne Busck-Rasmussen (MPH, Sundhedsplejerske, IBCLC) fra Kompetencecenter for Amning, Komitéen for Sundhedsoplysning, inviteres til at holde et oplæg om den nye Nationale Kliniske Retningslinje om undersøgelse og behandling af stramt tungebånd. 2: Emilie Marqvorsen (Ph.d.-stud., CSS, Sygeplejerske, IBCLC) fra Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, Rigshospitalet holder et oplæg om, hvad evidens er for en størrelse og hvordan vi bruger den i vores frivillige arbejde. 2.A: Workshop, hvor vi arbejder med at lære at skelne mellem stærk og svag evidens. 3: Rie Jønsson (Ekstern lektor, PhD, cand. scient. mikrobiologi, Roskilde Universitet) vil holde et oplæg om betydningen af modermælk for barnets tarmflora. 4: Ammenets Website team vil holde flere korte oplæg om, hvilke nye wikier der er under udarbejdelse til hjemmesiden, samt hvad vi vil fokusere på i 2022. 5: Generalforsamling Imellem de enkelte oplæg/workshops vil der være tid til at styrke de sociale relationer blandt de frivillige, mens der også arrangeres fælles spisning og leg for de frivillige og deres medbragte børn. Ammenet bør støttes som organisation, idet de gør et vigtigt stykke arbejde for nybagte ammende familier i Danmark. I kraft af større og større forringelser i det offentlige tilbud om ammeforberedelse og ammevejledning, oplever organisationen en stigning i efterspørgslen på især vejledning, ligesom de problemstillinger, som de ammende henvender sig med, bliver mere og mere komplekse. Flere har allerede forsøgt at få hjælp via jordemoder, sundhedsplejerske og privatpraktiserende ammevejledere før de henvender sig til Ammenet for hjælp. Også i faglige kredse yder Ammenet stor respekt, idet IBCLC’ere landet over ofte henviser til Ammenet, når der er behov for særlig viden om både almindelige og mere sjældne problemstillinger. Men vejlederne i Ammenet er hårdt presset af den stadigt stigende efterspørgsel, og i 2020 har de – som langt de fleste – været yderligere presset af corona-situationen, hvor de har knoklet benhårdt for at kunne tilbyde ekstra støtte og vejledning til familier, der som følge af pandemien fik frataget flere vigtige besøg af sundhedsplejersken; og det samtidig med, at de selv har været ramt af krisen på mange planer. Derfor er det bydende nødvendigt at få skabt så gode vilkår for de frivillige som muligt, så de fastholder deres engagement i foreningen, særligt efter et så hårdt år som 2020. Støtte til foreningen vil ikke kun komme de frivillige til gode, men også de mange tusinde ammende familier, som Ammenet yder hjælp. Ammenet har længe ønsket at kunne give deres frivillige et landsmøde af høj kvalitet. Men for at kunne det, har de brug for økonomisk støtte. Det påtænkte landsmøde i 2021 er beregnet til at koste 68.400,- for vores knapt 40 frivillige. Heraf har Ammenet selv kapital til at kunne dække 13.300,-. Mit ønske er derfor, at Ammenet støttes med 55.100,-, som kan gå til afholdelse af landsmødet i 2021.


Indsendt af AlexanderJuulJ

Kontakt AlexanderJuulJ via e-mail.

FØDEVARER MED

ÆRLIG OMTANKE

Det er ikke bare et slogan for os

– det er i vores DNA.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du følge SEiMEi.

En lokal virksomhed, der bestræber sig på at være en anerkendt spiller med en positiv rolle i samfundet.

TAK FOR DIN TILMELDING

Tjek venligst din indbakke. Du kan nu lukke dette vindue.