WiSH: Økonomisk støtte til foreningen ca 10000 kr.

Indsendt d. 25. november 2019 kl. 16:11

Økonomisk støtte til foreningen ca 10000 kr.

En kort beskrivelse af foreningen ” Nyt syn på sclerose”. Foreningen ”Nyt syn på sclerose” er opstået på grund af den svenske læge Birgitta Brunes behandling og bøger om behandlingen af sclerose på en anden måde. Hendes hovedprincipper går ud på, at sygdommen er en udløber af en langvarig tungmetalforgiftning, som svækker immunforsvaret og derved udvikler sygdommen. Det svækkede immunforsvar har svært ved at overkomme almindelige infektioner, som igen svækker immunforsvaret, som ses hos en sklerosesyg, der har en længere forhistorie med flere infektioner både med bakterier og virus. Det udvikler en reduktion på flere biokemiske områder i kroppen. Det kan være på et område eller en kombination af flere områder, idet immunforsvaret er et netværk af reaktioner. Behandlingen fokuserer bland andet på signalstofferne, hormonerne, mitokindriernes energiomsætning og ikke mindst sammenhængen mellem immunforsvarets virkning og den psykiske påvirkning et menneske udsættes for. Stress bliver derfor gift for en sklerose syg, men også for en person med en immunforsvarssygdom. Der er tidligere afholdt flere kurser i Sverige af læge Birgitta Brunes, men da hun er pensioneret, afholdes kurserne ikke længere. Derimod afholdes et møde mellem foreningens medlemmer af den danske forening ”Nyt syn på sklerose” ca. 1 – 1½ gang årligt (Ønsket er, at der afholdes møde 1 gang årligt) og Birgitta Brunes. Da Birgitta Brunes deltager, står hun for undervisning og informerer om nye tiltag indenfor hendes måde at behandle på. Mødet er derfor en måde, hvorpå medlemmerne kan blive informeret, opdateret og inspireret til egen behandling af sygdommen, hvilket ofte inspirerer til forbedring af den enkeltes behandling. Foreningens hovedformål er at opretholde forbindelsen til en behandling, som er et alternativ til den offentlige behandling. Foreningen er opstået på grund af, at tidligere kursusdeltagere ønsker et sammenhold for at fastholde den allerede eksisterende behandling, at møde ligesindede i forhold til behandlingen af sygdommen og at være i stand til at videreføre egen behandling. Det er fordi, egen behandling er en ensom og udfordrende proces, hvor man i en eller anden grad er udelukket af det offentlige system, og er overladt til egen viden, erfaring og syn på behandlingen. Årsagen til medlemmerne fastholder Birgitta Brunes behandling er, at medlemmerne oplever en forbedring eller stilstand i deres sygdom efter behandling udfra Birgitta Brunes tanker og anbefalinger. Der forekommer ikke en afvisning af den officielle behandling hverken af foreningens medlemmer eller Birgitta brunes, derfor kan man kombinere behandlingen med offentlige tilbud. På den måde behandles man både med offentligt anerkendt medicin og gennem den behandling Birgitta Brunes anbefaler. Man kan også afvise officiel behandling og anvende anden alternativ behandling sammen med Birgitta Brunes tanker eller kun holde sig til Birgitta Brunes anvisninger. Hovedtanken er, at den enkelte selv er ansvarlig for egen behandling og, at man lytter til sin krop, så der kun udføres behandling, som fremmer og bedrer kroppen. Det er derfor kun den enkelte, der kan mærke om behandlingen virker. I behandlingsprocessen er det vigtigt at give kroppen tid til rekreation, da flere års kemisk påvirkning med eksempelvis tungmetaller udfordrer kroppen. Derfor er det vigtigt, at kroppen får lov til at restituere sig i fred og ro. Årsagen er, at der skal skabes plads til, tid og ro til at kroppen kan komme i gang med at udbedre skader og dermed selvheling. En del af behandlingsmetoden er derfor, at finde hvile og give sig selv lov til at holde en pause, netop fordi kroppen skal bruge den sparsomme energi til at hele sig selv med. Ideen og filosofien i Birgitta Brunes behandling er, at kroppens naturlige biologiske funktion skal støttes, genoprettes og vedligeholdes gennem behandling med biologiske produkter. Der indgår eksempelvis kost, meditation, vitaminer, hvile og motion i behandlingen, men også signalstofterapi, mitokondrie støttende behandling, m. m.. Derfor strækker behandlingen sig over flere videnskabelige forståelse af kroppens dele, idet et område interagerer med andre dele af kroppen, men også at kroppens funktion er afhængig af psyken. Derfor har en specifik intervention afgørende betydning for resten af kroppens virke og funktion. Det betyder ikke, at der summeres ud fra flere forskellige videnskabelige retninger, som munder ud i en individuel behandling, dog er den naturvidenskabelige retning dominerer. Medlemmerne i foreningen kommer fra hele Danmark, hvorfor afstanden og de personlige handicaps forhindrer, at gruppen kan have et fysisk møde særlig ofte. Det stiller krav til opholdsstedet med handicapvenlige forholde og, at man kan tilbyde individuelle kost ønsker. For at blive medlem af gruppen skal man være diagnosticeret med sclerose og have læst Birgitta Brunes to bøger ”Et nyt nyn på sclerose” og ”Slørede Signaler”, hvor de to bæger er grundlaget for behandlingen. For at reducere det enkelte medlems udgifter til medicin, tilbyder foreningen fællesindkøb af medicin, hvor der opnås betydelige rabatter. Det er ikke foreningens hensigt at fremme økonomisk overskud, derfor foregår al arbejde i foreningen på frivillig basis. Gruppen er afhængig af digital kommunikation for at holde kontakten med hinanden, og dermed have en form for sociale relationer med hinanden. Medlemmer i dette digitale forum søger, deler viden og erfaring med denne særlige behandling og dens forskellige områder – i dette forum kan Birgitta Brunes også deltage. Desuden er det digitale forum informationsplatform for foreningens aktiviteter. Foreningen har tidligere modtaget legat fra Olsson Stiftelse på 10.786,00 kr. (2018), men da stiftelsens ejer ikke længere står for uddelingen af midler, får foreningen ”Nyt syn på sklerose” ikke den tidligere økonomiske støtte. Det er dette legat, som har opretholdt foreningens økonomi og fastholdt et lavt kontingent. Et nyt legat er derfor nødvendigt for, at foreningen kan fastholde lave omkostninger ved afholdelse af årsmødet. Derfor er det vigtigt, at finde en erstatning for Olssons Stiftelsens legat. Formålet med foreningen er at: – Afholde årlig møde med lægge Birgitta Brunes, så behandlingen og kontakten mellem medlemmerne og kontakten med Birgitta Brunes kan fortsætte. – At skabe et informationsforum, hvor medlemmerne informeres om behandling efter Birgitta Brunes tanker. Informationen kan foregå mellem medlemmerne og mellem Birgitta Brunes og medlemmerne både i gruppen og individuelt. – At skabe et forum for ansvarlige sklerose syge, som ønsker at involvere sig i egen behandling. Mål At medlemmerne informeres om og forstår principperne i behandling ud fra kroppens naturlige biologiske funktion, men også hvad der skader kroppen og skaber sygdom og ikke mindst, hvilke skader den manglende funktion forvolder. Der vedlægges dokumentation for: Afholdelse af mødet 2019. Kontingentudviklingen indenfor de seneste år. Foreningens årsregnskab for 2018. Foreningens CVR nummer 34546827 Ansøgning til økonomisk støtte til foreningen ”Nyt syn på sclerose”. Da der endnu ikke er en officielt anerkendt årsag til udviklingen af sygdommen sclerose, og at den behandling det offentlige system tilbyder ofte er behæftet med et utal af bivirkninger, manglende virkning eller begrænset virkning på sygdommen, er det nødvendigt med et alternativ til den offentlige behandling. Det er her ”Nyt syn på sclerose” har sin funktion. Det er fordi, behandlingsformen i ”Nyt syn på sclerose” er grundlagt i de grundlæggende betingelser for, at kroppen kan fungere normalt og derefter arbejder sig frem til, hvordan udefra kommende skadelige stoffer reagerer på og i kroppen. På foreningens årlige møde forholder man sig til, debatterer og finder en behandling til en given skade på kroppen eksempelvis reduktion af mitokondriernes energiomsætning, som igen kan give symptomet ”ulidelig træthed”. Det betyder, at individuelle problemstillinger bliver behandlet, hvilket adskiller sig fra den offentlige behandlingsform, hvor kun standarder, regler og forordninger overholdes. At have sygdommen sclerose har et utal af konsekvenser for den enkelte, idet man udelukkes af: samfundets sociale aktiviteter, arbejdsmarkedet, sociale kontakter, i nogen tilfælde den familiære kontakt og ikke mindst at have svært ved at opretholde sin daglige livsførelse. Det skyldes udelukkende, at kroppen er reduceret i sin funktion i form af fysiske handicaps, den ”ulidelige træthed”, og mange andre symptomer på grund af sygdommen. Der findes mange forskellige hjælpeforanstaltninger i det offentlige regi, som forsøger at udbedre de opståede handicaps; men de opvejer ikke, at den syge må gå på kompromis med sin inderste personlighed og reducere sig til, hvad et andet menneske mener, er tilstrækkeligt for en. Derfor er det vigtigt for den syge at modtage en behandling som reducerer, passiviserer eller direkte kurerer sygdommen. At disse behandlingstilbud ikke findes i offentlig regi retfærdiggør foreningen ”Nyt syn på Sclerose” s eksistens. Netop fordi flere medlemmer, der har gennemført behandlingen gennem flere år, oplever reduktion i handicaps, at være i stand til at overkomme sin dagligdag med begrænset hjælp udefra eller uden hjælp, men også at overkomme et arbejde enten på fuld tid eller på reduceret tid. På den måde fastholder disse personer egen forsørgelse og har en værdi for samfundet. Da medlemmerne selv må bekoste medlemskab til foreningen (som netop er steget til 300 kr. pr. år), medicin (som ofte er mellem 3000 – 5000 kr. pr. måned), information (bøger (individuelt)), transport (for medlemmer, som ikke kan transportere sig selv eksempelvis fra hjemmet (måske Ålborg) til møde stedet (Kalundborg)), hjælp i hjemmet og meget mere søger foreningen om økonomisk støtte til at afholde det årlige møde og dens virke. Da de fleste sclerose syge er på en eller anden form for overførsels indkomst, kan det være svær.


Indsendt af Benthe Bertelsen på vejene af "Nyt syn på slerose" foreningen

Kontakt Benthe Bertelsen på vejene af "Nyt syn på slerose" foreningen via e-mail.

FØDEVARER MED

ÆRLIG OMTANKE

Det er ikke bare et slogan for os

– det er i vores DNA.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du følge SEiMEi.

En lokal virksomhed, der bestræber sig på at være en anerkendt spiller med en positiv rolle i samfundet.

TAK FOR DIN TILMELDING

Tjek venligst din indbakke. Du kan nu lukke dette vindue.