WiSH: Støtte til digital rådgivning af unge hvis forældre har misbrugsproblemer

Indsendt d. 30. april 2020 kl. 11:13

Støtte til digital rådgivning af unge hvis forældre har misbrugsproblemer

Den Boligsociale Fond er en frivillig sociale organisation, med hjemstedsadresse i Nakskov og det er også i Nakskov de fleste af vore aktiviteter ligger. En af vore aktiviteter er CTU ( Center for trivsel og udvikling), der er et rådgivningstilbud til børn og unge af forældre med misbrugsproblemer. CTU har indgået partnerskab med Lolland og Guldborgsund kommuner. Projektet har kørt i 4 år og er netop forlænget i 4 år. CTU finansieres af midler fra Socialstyrelsen. Der er 3 professionelle medarbejdere ( psykolog, psykoterapeut og cand.pæd psyk) der rådgiver de unge individuelt og vi har ca. 75 frivillige, der rådgiver via vor rådgivningsportal UNGTILUNG, via en chatfunktion Coronakrisen har betyder en yderligere tilgang til CTU og især til den internetbaserede rådgivningsfunktion. Alene i 1 kvartal har 50 unge fra Lolland Kommune anvendt portalen. Det svarer til hvad vi fik af henvendelser fra Lolland hele sidste år. På landsplan er der ca,. 35.000 der anvender ung til Ung. Vi vil dog gerne have at endnu flere på Lolland og Falster får kendskab både til rådgivningen i forbindelse med forældres misbrug, men også til vor almindelige rådgivning via internettet. Og endelig vil vi gerne rekruttere flere frivillige fra Lolland og Falster til at medvirke vor chatfunktion. Vi kan henvise til foreningens hjemmeside www.boligsocial.dk hvor vore aktiviteter er beskrevet og herunder selvfølgelig CTU og til www.ungtilung.com. Vi håbet I finder aktiviteterne støtteværdige, så endnu flere unge kan få rådgivning eller blive frivillige. Vi står selvsagt til rådighed med yderligere oplysninger såfremt det ønskes.


Indsendt af Den Boligsociale Fond, formand Mogens Hansen

Kontakt Den Boligsociale Fond, formand Mogens Hansen via e-mail.