WiSH: Støtterejse til Uganda og Mercy Scouts, Kr. 10.000

Indsendt d. 29. oktober 2021 kl. 19:51

Vi, Nikolai Kühl og Alexander Aagesen, søger hermed Seimei Fonden om kr. 10.000 som støtte til vores samlede udgifter på kr. 66.036 i forbindelse med vores spejderrejse til Uganda
Rejsen til Uganda foregår fra d. 1. december 2021 til d. 12. januar 2022. Afhængig af Udenrigsministeriets rejsevejledning kan de præcise datoer blive rykket. Vi skal arbejde frivilligt som spejdere og hjælpe til som en del af organisationen ”Mercy Scouts International” (MSI).
MSI er en nonprofitorganisation, som arbejder med fokus på børn, familier og fællesskaber med henblik på at overvinde fattigdom og social ulighed. Organisationen er drevet af et ønske om at udbrede solidaritet, integritet og medfølelse. MSI’s vision er:
“Mercy Scouts International envisions a society where all young people and other vulnerable people in the society live to their full potential and their rights and aspirations are fulfilled”
Organisationen beskæftiger sig med en lang række projekter, herunder opbygning og drift af en “pre-school” til for børn med for langt til en folkeskole, etableringen af et landdistriktsapotek, et projekt der lokalt støtter svagtseende med briller, et håndværksprojekt der, gennem salg, bidrager økonomisk til organisationen samt et videns-projekt, der skal øge lokales viden om forebyggelse mod malaria. Under opholdet vil vi komme rundt til alle projekter men være specifikt tilknyttet skoleprojektet og etableringen af landdistriktsapoteket. Vores Hovedfokus vil altid være at reducere lokales udfordringer, gennem tiltag de ikke alene kan udføre. Det er derfor vores klare overbevisning, at vores arbejde vil blive værdsat af de lokale. Gidds Bambaga III, organisationens leder og vores kontaktperson, beskriver således i det vedlagte dokument, hvordan frivilliges indsats er banebrydende for de lokale, og kan starte nye kapitler i deres liv. Her er projekterne med vand, skole, og udlevering af briller særdeles glimrende eksempler.
Projektet starter allerede før vi sætter os ind i flyet. Før vi tager afsted, organiserer vi nemlig en indsamling af brugt teknologi såsom IPads og laptops til MSI, som giver dem videre til skoler og børn. Herved understøttes vores frivillige indsats af en materiel donation. Udover den glæde det vil give børnene, vil det også styrke deres muligheder for uddannelse og ydermere skabe udgangspunkt for interessante samtaler om f.eks. digitale hjælpemidler og fjernundervisning. Vores dagligdag i Uganda vil være meget varierende grundet forudsætninger som materialer og vejr. Desuden vil den være utroligt påvirket af de lokale, eftersom vi både spiser, arbejder og bor med dem. Da weekend ikke eksisterer i den kultur vi skal være en del af, vil vi arbejde alle ugens dage. Dog vil arbejdsdagene være betydeligt kortere end vi kender dem grundet varmen.
Det altoverskyggende formål med rejsen er muligheden for at støtte et fantastisk projekt og hjælpe nogle af verdens udsatte. Vi er begge fascineret af, hvad frivilligt arbejde kan gøre, og det ville være en ære at bidrage til noget, som vi ved, andre arbejder så hårdt for hver eneste dag. Gidds Bambaga III fortalte os en lille anekdote, der netop fremhæver denne pointe. Han fortalte os at mange af familierne har svært ved at brødføde sig selv og derfor på ingen måde har råd til at kunne rejse. Derfor sætter de utrolig meget pris på frivillige der kommer langvejs fra. For de rejser gennem os og oplever verden gennem de historier og oplevelser vi kan fortælle dem om.
I rejsen er bl.a. et fagligt aspekt og et oplevelseselement. Vi er overbeviste om at rejsen vil bidrage til en personlig dannelse og udvide vores kulturelle og menneskelige verdensforståelse. Ved at være i et miljø præget så stærkt af fattigdom, tørke og sult, vil vi bl.a. lære at sætte mere pris på vores samfund og muligheder. Vi har aldrig været i et afrikansk land og ser derfor frem til nye og spændende naturoplevelser. Vi synes de er inspirerende og livsbekræftende, fordi man oplever hvor mægtig og urørt naturen kan være. Derudover foregår al kommunikation på engelsk, hvilket er en glimrende mulighed for at forbedre vores sproglige kompetencer.
Rejsen giver os hver især en mulighed for, med støtten fra hinanden, at udfordre vores personligheder og undersøge, hvad der giver mening for os. Vi er overbeviste om, at frivilligt arbejde giver mening for os, og at det ville betyde noget at foretage en så gennemgribende udvikling for mennesker, der er dårligere stillet end os selv.
Men hvorfor er det så lige præcis os, der skal have gavn af dette legat? Igennem de sidste 4 år har vi begge særligt prioriteret to ting: Vores skole og vores fritidsinteresser. Vi afsluttede begge vores studentereksamen med flotte gennemsnit, og vi har tilegnet os en masse kompetencer, som vi ikke ville være foruden, samt venskaber og minder vi slet ikke kunne forestille os ikke at have. Prioriteringen på skole og interesser sammen med manglende arbejdstimer grundet Coronakrisen har betydet, at vi ikke selv vil kunne finansiere hele rejsen… Derfor søger vi legatet: Så vi kan fortsætte med de rette prioriteringer, nu gennem en enestående oplevelse, ved at hjælpe et af Afrikas fattigste lande.

Hvis I har yderligere spørgsmål må I endelig ikke tøve med at kontakte os. Ved forespørgsel kan vi også fremsende et buget, officielle dokumenter fra Mercy Scouts, samt en anbefaling fra organisationens leder Gidds Gambaga.


Indsendt af Nikolai Kühl og Alexander Aagesen

Kontakt Nikolai Kühl og Alexander Aagesen via e-mail.

FØDEVARER MED

ÆRLIG OMTANKE

Det er ikke bare et slogan for os

– det er i vores DNA.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du følge SEiMEi.

En lokal virksomhed, der bestræber sig på at være en anerkendt spiller med en positiv rolle i samfundet.

TAK FOR DIN TILMELDING

Tjek venligst din indbakke. Du kan nu lukke dette vindue.