WiSH: Støttetil konsulent bistand til spændende projekt omkring vores skovbørnehave.

Indsendt d. 25. juni 2017 kl. 20:20

Vi er en skovbørnehave, der holder til i skoven ved Frederiksdal på Vestlolland. Vi er en privat børnehave, selvejende, non-profit og drevet af en frivillig bestyrelse. Børnehaven er startet op fra helt bar bund i 2010 af entusiastiske forældre, der ønskede et pasningstilbud lokalt efter en kommunal lukning. I dag er vi en velfungerende børnehave i god drift med ca. 40 børn og 10 ansatte, heraf 4 flexjobbere. Naturen og skoven er rammerne for børnene hele dagen og i alt slags vejr. Naturen bruges til leg, underholdning, afslapning, indlæring og madlavning året rundt. For at flytte børnehaven til næste niveau og fremtidssikre den, er vi nødt til at kaste os ud i et stort projekt. Vi ønsker os brændende at skifte vores skurvogne i skoven ud med et lille træhus med toilet-, pusle- og garderobefaciliteter. Opsamlingshuset ved vejen, hvor vi er ydertimerne, og som fungerer som primære personalefaciliteter og kontor er i yderst dårlig stand. Vi ønsker derfor at bygge nyt her også. Det er et stort projekt og skal finansieres via fonde. Vi vil meget gerne inddrage andre interesserede i projektet, så husene kan bruges mest muligt af lokale aktører. Men det er en kompliceret proces og efter flere års tilløb, må vi erkende. at vi har brug for ekstern professionel hjælp til at facilitere processen omkring inddragelse af andre parter samt styring og koordination af ansøgningsprocessen. Herunder udvælgelse af fonde og vinkling af ansøgning. Sådan et forløb er ikke gratis, det koster omkring 60 – 80.000 kr. Vi skriver derfor til jer med et ønske om, at I kan hjælpe os med at finde pengene til sådan et forløb. Det vil betyde, at vi kan få lavet et samarbejde lokalt og en ansøgning af en kvalitet, som kan bære et så stort projekt hele vejen igennem– og dermed rigtigt for alvor få lavet børnehavens fysiske fundament færdigt. Aller er meget velkomne til at besøge os en dag i vores eventyrlige skov og mere information kan findes på www.eventyrskoven-frederiksdal.dk. Mvh. bestyrelsesformand, Anne Freuchen Christensen, tlf. 20 47 51 55.


Indsendt af Eventyrskoven Frederiksdal v. bestyrelsesformand Anne Freuchen Christensen

Kontakt Eventyrskoven Frederiksdal v. bestyrelsesformand Anne Freuchen Christensen via e-mail.